CRKBO registratie

CRKBO register

EURObizz Academy is een geregistreerde onderwijsinstelling voor kort beroepsonderwijs via het CRKBO. Voluit heet dit het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. Meer informatie over het register is hier te vinden.

Bovendien is EURObizz Academy door de belastingdienst vrijgesteld van BTW.
Dit betekent, dat wij het programma ‘E-commerce Op School‘ BTW vrij  kunnen leveren aan scholen.

Wat betekent het CRKBO voor EURObizz Academy?

EURObizz Academy is in het register geregistreerd als instelling. Dat betekent, dat wij voldoen aan de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs. Dat is vastgesteld door een externe audit van de onafhankelijke organisatie Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). EURObizz Academy is de enige aanbieder in Nederland van ondernemerschapsonderwijs die zowel een privaat bedrijf is als ook een onderwijsinstelling voor kort beroepsonderwijs.

Uitgangspunten audit

De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. Een registratie blijft 4 jaar geldig. Daarna is een nieuwe audit nodig om de inschrijving in het CRKBO Instellingenregister te verlengen.